FAQ

Vad är skillnaden mellan finansiell- och operationell leasing?

Den största skillnaden mellan finansiell och operationell leasing är vem som garanterar restvärdet. Vid finansiell leasing är det kunden, medan det vid operationell leasing är leasinggivaren.

Operationell leasing innebär att leasinggivaren tar ett större ansvar för bilparken och det som rör den. Leasinggivaren hanterar servicekostnader och reparationskostnader inom vissa avtalade premisser. Som kund betalar du en månadsavgift där det mesta ingår och era bilkostnader blir således lätta att budgetera.

I operationell leasing hos Sixt Leasing ingår en del Fleet Management-tjänster så som fakturaadministration. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad är förmånsvärde?

Om du ska använda din tjänstebil även efter arbetstid förmånsbeskattas du enligt schablon. Det är denna beskattning som kallas förmånsvärde. Vad förmånsvärdet är för just din tjänstebil eller andra märken och modeller kan du räkna ut på Skatteverkets hemsida.

I våra kalkyler hämtar vi årligt förmånsvärde från skatteverket på aktuell bil och delar med 12 (månader). Ex. 72 000 kr / 12 = 6 000 kr. som läggs på din nuvarande lön för beräkning av preliminärskatt och sociala avgifter. Vi utgår sedan från en marginalskatteeffekt på 50% och får i ovan exempel ett slutligt värde på 3 000 kr som anges som förmånsvärde netto.

När kommer den första fakturan?

Första fakturan skickas ut per omgående efter leverans av din bil, det vill säga direkt efter leasingavtalets uppstart

Varför är första fakturan på ett högre belopp än vad avtalet säger?

På första fakturan kan det finnas en delleasingavgift som tillkommer utöver din ordinarie leasingavgift. Delleasingavgiften är hyran från och med leveransdagen t.o.m. ordinarie avtalsstart som är den förste i månaden efter leverans och debiteras med 1/30 dels leasingavgift per dag.

Är det samma OCR-nummer på alla mina fakturor?

Nej, det är olika varje månad varför du inte bör använda det senaste OCR-numret vid din aktuella betalning.

Kan jag betala via plusgiro?

Vi erbjuder inte betalning via plusgirot men vi erbjuder istället betalning via bankgiro.

Kan jag betala via e-faktura?

Nej, i dagsläget kan vi inte erbjuda det som ett alternativ, men vi jobbar på det.

Kan jag få min faktura via mail?

Nej, i dagsläget kan vi inte erbjuda det som ett alternativ, men vi jobbar på det.

Jag har problem att betala min faktura. Kan jag få min betalning framflyttad?

Om du har betalningssvårigheter, kontakta då din kontaktperson på Sixt Leasing eller vår kundservice på info@sixtleasing.se alt 010‑209 08 30 för mer information.

Erbjuder ni betalning via autogiro?

Nej, i dagsläget kan vi inte erbjuda det som ett alternativ, men vi jobbar på det.

Varför har jag fått en påminnelse/inkassokrav trots att jag har betalat?

Om du har betalat dagarna innan du erhållit påminnelse/inkassokrav så kan du bortse från detta krav. Detta beror på att kravet gått ut innan vi registrerat din betalning.

Kan jag överlåta mitt leasingavtal till någon annan?

Ja, det finns möjligheter att överlåta ett leasingavtal till ett annat företag. För information om detta kontakta vår kundservice på info@sixtleasing.se alt 010‑209 08 30 för mer information.

Hur går jag tillväga för att överlåta mitt leasingavtal?

Informera den som önskar överta leasingavtalet om att en kreditprövning kommer att ske på deras företag på företagaren i samband med kreditprövning och ansökan om överlåtelse. Kontakta sedan vår kundservice på info@sixtleasing.se alt 010‑209 08 30 och se till att ha erforderliga uppgifter såsom organisations- och telefonnummer till den som önskar överta leasingavtal tillhands för snabb handläggning.

Varför utför ni en identitetskontroll när jag önskar överlåta mitt leasingavtal?

Samtliga banker/finansbolag är skyldiga att kontrollera identiteten på den som önskar inleda en affärsrelation med respektive bank/finansbolag. Detta gäller enligt lag.

Vad händer efter leasingperiodens slut?

Vad som händer efter avtalets slut beror på vilket finansieringsalternativ företaget valt.

Vid finansiell leasing ansvarar du som kund för restvärdet på bilen. Det innebär att ett eventuellt över- eller underskott skall regleras vid en försäljning. Sixt Leasing hjälper er med försäljningen av ert fordon.

Vid operationell leasing ansvarar Sixt Leasing för restvärdet och försäljning av bilen. Om den överenskomna körsträckan överstigits eller om det bilen är utsatt för onormalt slitage sker en avräkning.

Avtalstiden för min leasing löper snart ut. Finns det möjlighet att förlänga mitt leasingavtal?

Har du ett finansiellt leasingavtal så går det utmärkt. Efter grundleasingstiden förlängs normalt sätt ditt leasingavtal automatisk. Detta görs i 12-månadersperioder men utan uppsägningstid.

Har du ett operationellt leasingavtal så går det normalt inte att förlänga leasingavtalet. För mer information om detta kontakta vår kundservice på info@sixtleasing.se alt 010‑209 08 30.

Mitt företag har bytt adress, ska jag anmäla det till er?

Ja, det kan ni göra via ett flyttkort, ett mail eller genom att kontakta vår kundservice på info@sixtleasing.se alt 010‑209 08 30.
Kom ihåg att då ange ditt avtals-, eller kundnummer.

Mitt leasingavtal har lösts. Hur lång tid dröjer det innan ni kan se betalningen?

Normalt sätt tar det 2-3 bankdagar innan vi ser din betalning. Så snart vi registrerat betalningen löser vi finansieringen och meddelar Transportstyrelsen att leasingen är avslutad så att leasingsspärren tas bort. Transportstyrelsen skickar därefter ut nya registreringsbevis.

Mitt leasingavtal har lösts men leasingspärren ligger kvar. När försvinner den?

Så snart vi erhållit slutbetalning så kommer leasingspärren att försvinna. Detta syns normalt sätt dagen efter vi registrerat din slutbetalning.

Jag har tekniska problem med min bil. Var skall jag vända mig?

Om du har en reklamation avseende ditt fordon skall du vända dig direkt till din leverantör.

Jag har klagomål som rör min finansiering. Var skall jag vända mig?

Om du har ett klagomål rörande din finansiering kontakta i första hand Kundtjänst på info@sixtleasing.se alt 010‑209 08 30 för avhjälpande av klagomål.

Om inte ärendet kan lösas efter kontakt med Kundtjänst skicka då in ett skriftligt underlag till:

Fleetmanager Leasing AB (Sixt Leasing)
Att: Klagomålsansvarig
Lokgatan 9C
211 20 Malmö

Så snart ditt ärende inkommit kommer du kontaktas av oss.